HẠNG MỤC DỰ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ IPP-PHẦN LAN, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nhóm hợp đồng Chế tạo lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

DỰ ÁN: 01
Khách hàng DỰ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ IPP-PHẦN LAN, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa điểm Tầng 6, tòa nhà 27, phố Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hạng mục Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt có thu hồi nhiệt.
Năm thực hiện 2012 – 2013

Bài viết cùng chủ đề:

Hotline HN: 096.3636.728
Hotline HCM: 0915.80.55.99
Hotline Kỹ Thuật: 096.3636.728
Click ngay để hỏi đáp trực tuyến