Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải 700 m3/h (CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI)

Nhóm xử lý nước thải ( các dự án điển hình)

DỰ ÁN: 03

Khách hàng CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI
Địa điểm Khu CN Yên Phong, Bắc Ninh
Hạng mục Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải 700 m3/h
Năm thực hiện 2012

Bài viết cùng chủ đề:

Hotline HN: 096.3636.728
Hotline HCM: 0915.80.55.99
Hotline Kỹ Thuật: 096.3636.728
Click ngay để hỏi đáp trực tuyến